Dominika Halvová, Lukáš Malina - Páření

Výstava
Záměrem projektu “Páření” studentky teorie umění Dominiky Halvové a absolventa malířského atelieru Lukáše Maliny pro Galerii mladých je expozice společně malovaných obrazů “amatéra” a “profesionála”, které nespojuje téma nebo objekt zobrazení, ale samotná koncepce jejich vytváření postavená na střetu dvou odlišných výchozích pozic. Pozic, jež se vzájemně ovlivňují, usměrňují a spolupracují, nebo naopak destruují jedna druhou. Projekt rovněž nastoluje otázku a nabízí reakci na problém vzájemné izolovanosti studentů umělecké teorie a samotné umělecké tvorby, kdy studenti teoretických uměleckých oborů málokdy zakusí na vlastní kůži proces tvorby toho, o čem teoretizují.
Termíny