Spolek pro komorní hudbu - Lucia Kopsová (housle), Renata Ardaševová (klavír)

Hudba
Program: A. Dvořák, J. Brahms, S. Prokofjev.
Termíny