Jak přijmout svou temnou stránku

Volný čas
Přednáší: Iva Radulayová. Láska je všeobsažná: obsahuje celou řadu liských emocí - emoce, které skrýváme, emoce, kterých se bojíme.
Termíny