Dr. Martin Luther King: A Historical Perspective

Film
Dokument věnovaný Martinu Lutheru Kingovi, bojovníkovi za občanská práva Afroameričanů. V dokumentu jsou použity neznámé záměry a fotografie. Režisér Tom Friedman zkoumá, jakým způsobem se vyvíjely myšlenky a postupy Dr. Kinga s ohledem na rychle se měnící klima americké společnosti v době boje za občanská práva.
Termíny