Křeslo pro Petra Štěpánka

Volný čas
Večerem provází Jiří Vaníček, klavír Marcel Javorček.
Termíny