výstava SVATOPLUKa SLOVENČÍKa / retrospektiva

Výstava, Volný čas

Osmdesáté výročí narození význačného malíře Svatopluka Slovenčíka (1934 –1999) si letos připomene také Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně. U příležitosti tohoto jubilea galerie připravila rozsáhlou výstavu nazvanou Retrospektiva, která představí šíři a význam autorovy tvorby. Ta začne vernisáží v hlavním výstavním prostoru galerie ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU v úterý 14. ledna. Veřejnosti bude přístupná do 9. února, poté se přesune do Prahy. 

Premiéra výstavy se uskuteční v hlavním výstavním prostoru Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně ve 14. budově 14|15 BAŤOVA INSTITUTU. Záštitu nad ní převzal hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák. Výstava poté bude v obměněné podobě pokračovat v Topičově Klubu v Praze a následně v menším rozsahu také v Olomouci. Doprovází ji katalog s odborným textem historika umění Ludvíka Ševečka, předního znalce díla Svatopluka Slovenčíka, s nímž ho pojilo mnohaleté přátelství.

 

 

SVATOPLUK SLOVENČÍK / retrospektiva

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně

přízemí 14. budovy 14|15 BAŤOVA INSTITUTU

15. ledna – 9. února 2014

Vernisáž: v úterý 14. ledna 2014 v 17 hodin

Kurátor: Pavlína Pyšná

 

Účinkují

Svatopluk Slovenčík, vyjma doby studií, trvale žil a tvořil v rodných Malenovicích (Zlín). Těžiště výstavy spočívá jednak v obrazech, které se nachází ve sbírce galerie, v pozůstalosti rodiny a v mnoha sbírkách soukromých, jednak v obsáhlém souboru experimentálně pojatých kombinovaných kreseb, koláží, materiálových asambláží, eternitů i térových papírů. Významně činný byl Svatopluk Slovenčík i jako výtvarný pedagog. Od roku 1987 učil na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti a zároveň od roku 1994 na nově zřízené Zlínské škole umění. Nejenže inspiroval mnoho adeptů umění, ale vznik školy, volně navazující na tradice Baťovy Školy umění ve Zlíně, dokonce spoluinicioval.

 

 

K základnímu okruhu témat děl Svatopluka Slovenčíka náleží především části interiérů a ateliérových zátiší. „Tyto důsledně stylizované, věcně a v plochách cítěné obrazové kompozice začal vytvářet již na sklonku studií na pražské Akademii výtvarných umění v letech 1967–1968. Od poloviny 70. let zájem rozšířil rovněž na figurální motivy a na drobné divadelní scény, budované dynamicky v hutných barevných hmotách blízkých abstrakci,“ přiblížila kurátorka výstavy Pavlína Pyšná. Na přelomu 70. a 80. let začaly vznikat první rozsáhlé série kombinovaných kreseb, koláží, kvašů i materiálových asambláží. Kromě autorových tradičních témat se jednalo o zaujetí částmi staveb, lešení či rytmem ulic města Zlína. Závěrečná léta jeho tvorby reprezentují tzv. monochromy nebo též eternity a malířsky pojednané térové papíry či obrazové kompozice s neonovými trubicemi.

 

 

foto:

  • č.1 pozvánka na vernisáž
  • č.2 Ateliér, 1981, kombinovaná technika, papír, 75 x 58,5 cm, archiv Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně

zdroj: 14|15 BAŤŮV INSTITUT, příspěvková organizace
Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín

Kontakty

www.14-15.cz

Termíny