Sněžné kotě

Volný čas, Sport, Pro děti, Turistika

Pobyt ve Vysokých Tatrách je přizpůsoben a určen pro mladší děti (od 10 let),
které se samy nemohou zúčastnit tábora samotné. Stejně tak i pro
rodiče, kteří si se svými dětmi chtějí společně užít tu pravou bílou
zimu.

Čím se zima liší od ostatních období? Jaké je to v zimě venku,
když napadne sníh? Je potřeba se zimy bát? Zima, to nejsou jenom
sjezdovky a vleky. Je to roční období, ve kterém se život nezastavuje.
A to ani ten náš ne.

Přihlášení účastníci by měli být schopni ujít pěšky dvouhodinovou
cestu se všemi věcmi v batohu.

Cena: 2 300 Kč. Dopravu a parkovné si hradí účastníci sami. V ceně je
zahrnuto ubytování na dvou chatách (teplá sprcha, kuchyňka,
splachovací záchod), strava v průběhu celé akce pětkrát denně,
program a odborné instruktorské vedení, sněžnice a další materiál.

Přihlášky:
www.lipka.cz/lipova-tabory

Informace:
Mgr. Tomáš Potfaj, tomas.potfaj@gmail.com

Termíny