Hovory o umění - Ruth Noack

Volný čas
Ruth Noack, kunsthistorička a kurátorka documenty 12 Kassel bude hovořit s Edith Jeřábkovou (UMPRUM) o svých zkušenostech s výstavováním a zprostředkováváním současného umění.
Termíny