Aby kroj dobře vypadal

Volný čas
Praktická přednáška o pečlivé práci s kroji, jejich škrobení, žehlení, údržba... Kroje - to nejsou jen slavnostní příležitosti, při kterých se oblékají. Nejsou to jen obdivné pohledy všech okolo. Je to i trpělivá a mravenčí práce při jejich údržbě a skladování. Přijďte se přesvědčit.

Termíny