přednáška Josefa Ulehly „Geopatogenní zóny trochu jinak“

Volný čas
V přednáškovém sále









Termíny