přednáška Karla Reidla „Kardiovaskulární systém“

Volný čas
v přednáškovém sále

Termíny