Výlet do starých trempských srubů

Turistika

 

Výlet do starých srubů
Vyrážíme v neděli 12. ledna v 10:00 z Teletína od pomníku pod lípou. Jdeme přes osadu Red River, staré sruby osady Sporů kolem osady Proudy, Krňanským potokem, osadou Slávie dál směrem na Třebsín a zpět do Teletína. Dobrá obuv předpokladem zajímavého zážitku. Cesta bude následně součástí chystané publikace Toulky mezi Vltavou a Sázavou II. Informace:V. Šmerák, mob. 603196678, e-mail: v.smerak@seznam.cz. SmileZve Teletín a Mezi řekami
Termíny