Svatozdislavský benefiční podvečer - 14. ročník

Volný čas, Pro děti

Tradiční charitativní svatozdislavský podvečer plný hudby a poezie (letos folklorně laděný), pořádaný k uctění památky a odkazu svaté Zdislavy z Lemberka.


http://www.zamek-lemberk.cz/

Tradiční charitativní svatozdislavský podvečer

plný hudby a poezie (letos folklorně laděný), pořádaný k uctění památky a odkazu svaté Zdislavy z Lemberka.

Součástí pořadu bude i výstava obrazů.

Začátek akce v 15:00 hodin, vlašský sál.

Foto - 13. ročník

Termíny