To nejlepší z činnosti Klubu historie letectví Jindřichův Hradec za rok 2013

Volný čas
Ohlédnutí Mgr. Vladislava Buriana a Radka Nováka za hlavními aktivitami Klubu v uplynulém roce.
Termíny