Robinsonem ve městě

Pro děti

Přijďte k nám na jarní prázdniny! 17.–21. února 2014 zveme všechny děti ve věku 7–12 let na příměstský tábor. Staneme se trosečníky uprostřed města, budeme se muset vypořádat se všemi nástrahami, které město skrývá a hlavně si osvojit některé základní dovednosti přežití a orientace. K tomu využijeme i moderních technologií.

Termíny