Na skok za klokany aneb Přírodou Austrálie

Volný čas
Přednášející RNDr. Petra Schnitzerová, Ph.D., z Přírodovědecké fakulty University Karlovy zavede účastníky do národních parků severní a východní Austrálie.
Termíny