Mistrovské dirigování

Hudba
Koncert ve spolupráci s Hudební vysokou školou v Curychu.
Termíny