Večer ruských písní

Hudba
Komponovaný pořad. K poslechu a tanci hraje profesionální hudebník Julius Oláh (zpěv, housle, kytara, klavír).
Termíny