Beseda - Zdraví a nemoc z pohledu celostní medicíny

Volný čas
Beseda s Drahomírou Srdečnou na téma Zdraví a nemoc z pohledu celostní medicíny. Tématem besedy bude, jak se orientovat v alternativní medicíně, časté chyby jichž se nevědomě dopouštíme a jednoduché tipy pro zdraví. Význam orgonitů, originální a krásné bude možné zakoupit. Podle zájmu na závěr praktické ukázky, např. řízená meditace, nácvik orgánové sestavy aj..
Termíny