Teodor Buzu (obrazy), Lumír Slabý (básnická sbírka)

Výstava
Výstava obrazů a prezentace společné knihy Zkouška sirén.
Termíny