Jak dostat současné vizuální umění do veřejného prostoru dnes?

Volný čas
Termíny