Všichni jsme příbuzní...

Výstava
Inspirace indiánskými kulturami Severní Ameriky. Táboření v přírodě, staré umění, řemesla, moudrost a příběhy Výstava přibližuje setkání s kulturami severoamerických indiánů a představuje Čechy, Moraváky a Slováky, kteří se jimi nechali inspirovat. Proč a čím okouzlují „moderního člověka“ původní domorodé kultury? Jak ožívají staré techniky a řemesla v prostředí současné střední Evropy? Proč jsme všichni příbuzní a co spojuje kruh lidí a přírody? To vše se snaží nastínit výstava prostřednictvím ukázek oděvů a vybavení napodobujících život severoamerických indiánů před více jak sto lety, fotografií z táboření v přírodě, představení tanečních slavností powwow, příběhů, myšlenek a vnímání světa původních obyvatel USA a Kanady. Nechybí ani část věnovaná setkání se současnými indiány a pohled na střet domorodých obyvatel s „bílou civilizací“.
Termíny