Toulky Besarábií - Moldávie+Moldavsko

Volný čas
Moldávie nebo Moldavsko? Kde vlastně leží a existuje vůbec? Evropa nebo Asie? Most nebo propast mezi Západem a Východem? Nejrychleji se rozvíjející oblast nebo zapadákov světa? Skanzen komunismu nebo úsvit lepších časů? Živorodé podhoubí multi etnického kvasu nebo časovaná bomba nesmiřitelných stran? Kam kráčí a kdo o něj vlastně má zájem? Spousta otázek a nelehkých odpovědí dělá z tohoto ne příliš známého, ale o to více zajímavého koutu Evropy unikátní kolbiště hraničního pásu mezi Západní a Východní civilizací, kde na pradávném historickém odkazu géto-dáckých sídlišť, skalních klášterů a strážních pevností píše směsice mnoha národností své současné dějiny, aby urazila co největší kus cesty v honbě za prosperitou. V 90-ti minutové prezentaci fotek prokládaných originálními dabovanými videosnímky navštívíme nejen malované kláštery dnes rumunské Bukoviny a hory moldavské části karpatského hřebene, ale hlavně samotné Moldavsko. Samostatný stát, kde na nevelké rozloze lze stanout pod vlajkou hned několika různých státečků a správních území. A tak překročíme celníky hlídané hranice do neklidné komunistické Podněsterské republiky, zastavíme v turecké enklávě Gagauzské autonomní republiky a přes bulharské osady zakotvíme i u etnických Čechů v české vesnici Holubinka. Vyškrábeme se ke skalním klášterům, projdeme kolem zaprášených tanků, věčných ohňů a dalších symbolů nedávné komunistické historie. Navštívíme pravoslavné chrámy a další poutní místa u moldavských „Niagar“.
Termíny