Je možné znázornit lidskou tvář? Co je to portrét a co je ikona?

Volný čas
StředověC JinaX. Přednáškový cyklus pro široké publikum zaměřený na středověká díla a jejich funkci v kontextu osobního, sociálního a náboženského života, a také na jejich politickou a propagandistickou dimenzi coby tehdejších "nástrojů moci".
Termíny