Odvahou proti zbabělosti

Volný čas
Praktické metody budování osobní i skupinové odolnosti vůči strachu. Možnosti posílení vnitřní síly, překonávání překážek a přirozené zvládání úzkosti i paniky.
Termíny