Pohřbívání aneb Zítra se bude pohřbívat všude

Divadlo
Velmi černá komedie o jednom oblastním divadle, kde se finanční krizi a krizi v kultuře rozhodnou vyřešit jednoduše – lze přece hrát divadlo i bez herců. Nejsou už v divadle potřební, jejich místa zaujmou zbylí zaměstnanci divadla a úředníci magistrátu. Co bude takto vytvořený „soubor“ hrát? Primátor města sepíše hru „Pohřbívání" (chce tak využít divadlo pro svou předvolební kampaň) a nový podnikatelský záměr „Zinscenujeme váš pohřeb přímo na našem jevišti“ dostává zelenou. Nápověda, inspicient, pokladní, účetní – ti všichni se do studování svých úloh pustí s veškerou vehemencí. Důležitou roli zde hraje také mrtvý bezvýznamný herec, který má být na výslovnou žádost jeho manželky (taktéž herečky) jako první pohřben přímo na jevišti. Zkoušení může začít! A může se zdát, že v zemi ulpívajícího socialismu s kapitalistickou tváří se možná… zítra bude pohřbívat všude!
Termíny