Archeologie pohledem jaderných analytických metod

Volný čas
ng. Marek Fikrle, Ph.D. z Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v.v.i., který se podílí na aplikaci jaderných analytických metod v archeologii, ale i na výzkumu chování radionuklidů v životním prostředí, představí možnosti využití dvou analytických metod ke stanovení prvkového složení historických předmětů. RFA a NAA analýzy byly například použity při výzkumu až 6 000 let starých měděných seker a sekeromlatu z Uherskohradišťska za účelem ověření jejich datování, kulturní příslušnosti a původu. Dotkneme se i otázek po přínosu a uplatnění analytických metod a možnosti spolupráce dvou naprosto rozdílných oborů jako jsou historie a přírodní vědy.
Termíny