Pohledy

Výstava
Výstava maleb absolventa Fakulty umění Ostravské univerzity MgA. Petra Hajdyly. Vystavené obrazy reflektují tvorbu posledních čtyř měsíců. Nejedná se o uzavřený celek zastřešený jedním tématem, ale o fragmentovaný výstup nahromaděných nápadů a inspirací z poslední doby. Malby jsou jako písemné záznamy psané jazykem, který má nekonečno slov a nemá jasně stanovenou gramatiku, je bez zákonitostí a bez hranic. Dovoluje vše a promlouvá ke každému, který rád naslouchá – který se rád dívá.
Termíny