Quantum - výstava

Výstava
Obrazová prezentace tvorby absolventů bakalářského a magisterského stupně studia a pedagogů ateliéru Animovaná tvorba, Ústavu animace a audiovize Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
Termíny