Jak nakládat s výtvarným kulturním odkazem minulého režimu?

Volný čas
Termíny