Kde domov můj? ve znakovém jazyce

Volný čas
Speciální komentovaná prohlídka výstavy Kde domov můj? pro neslyšící. Výstava ukazuje výběr z několika set uměleckých děl na téma „domov“; domov jako symbol, krajina, místo, intimní prostor a další. Zároveň seznamuje návštěvníky s webovou aplikací Zlepšujeme místa, která uvádí konkrétní iniciativy, jak zlepšovat místa okolo nás.
Termíny