Svatopluk Slovenčík: retrospektiva

Výstava
V roce 2014 si připomeneme osmdesáté výročí narození významného zlínského malíře Svatopluka Slovenčíka (1934 – 1999). K této příležitosti připravila Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně retrospektivní výstavu, která představuje stěžejní momenty autorova rozsáhlého díla. K nim náleží zejména stylizované, věcně a v plochách cítěné obrazové kompozice části interiérů a ateliérových zátiší, které Slovenčík začal vytvářet již na sklonku svých studií na pražské Akademii. Na přelomu 70. a 80. let svou pozornost soustředil na rozsáhlé soubory experimentálně pojatých kombinovaných kreseb, koláží, kvašů i materiálových asambláží, u nichž se kromě svých tradičních témat nechal inspirovat částmi staveb, lešení či rytmem ulic města (Zlína). Reflektována na výstavě budou i závěrečná léta autorovy tvorby, která reprezentují tzv. monochromy a eternity spolu s malířsky pojednanými térovými papíry či obrazové kompozice s neonovými trubicemi.
Termíny