Ostravské dělnické kolonie – od firemních sídlišť k rodinným domům a sociálně vyloučeným lokalitám

Volný čas
Stavebnímu, populačnímu, ale i společenskému a spolkovému vývoji ostravských dělnických kolonií bude věnována prezentace PhDr. Martina Jemelky, Ph.D., ostravského historika, který se výzkumu ostravských dělnických kolonií, ale i zahraničních továrních měst Baťova koncernu věnuje již deset let. V současné době působí jako vědecký pracovník Imre Kertész Kolleg Jena při Friedrich Schiller Universität Jena (SRN). Pokračování cyklu besed Rozumíme historii?!, který je připraven ve spolupráci se Státním okresním archivem Zlín.
Termíny