Rok české hudby: Bedřich Smetana – symfonická a operní tvorba

Volný čas
Přednáška bude doplněna hudebními ukázkami. Připravil a účinkuje Mgr. Marek Obdržálek.
Termíny