Vesmírné mikrovlny

Volný čas
Astronomie dnes pro výzkum Vesmíru využívá velmi široké rozpětí vlnových délek záření od rádiových vln, přes viditelné světlo až k záření gama. V mikrovlnné oblasti jsou vidět počátky vesmíru, chladné oblasti Mléčné dráhy, ale také vzdálené velkorozměrové struktury, z nichž se zrodily dnešní velké galaxie. Přednáška představí zejména nejnovější poznatky založené na výsledcích ze sondy Planck.
Termíny