Grabštejn z pohledu umělců Trojzemí

Výstava
Na konci srpna 2013 výtvarníci z regionu Trojzemí vytvořili na Grabštejně pod vedením Gabriely Watterott v rámci mezinárodního workshopu řadu děl, převážně inspirovaných atmosférou Grabštejna. Tato díla jsou součástí výstavy.
Termíny