Biosférické rezervace Bulharska

Volný čas
Přednášku České botanické společnosti uvede Zdeňka Chocholoušková.
Termíny