Jan Kaplický dnes?

Volný čas
Komponovaný večer věnovaný architektovi Janu Kaplickému. V den výročí úmrtí Jana Kaplického jeho kolegové i blízcí promluví o tvorbě, vizích, světě tohoto architekta a bude prezentována současná činnost nadačního fondu Kaplicky Centre, jehož cílem je uchovat odkaz Jana Kaplického a značky Future Systems. Záměrem akce je uctění památky tohoto světově uznávaného architekta a rozvinutí diskuze, nových impulzů v architektuře obecně. Akce probíhá za podpory nadačního fondu Kaplicky centre.
Termíny