Blahoslavení

Výstava
Projekt je koncipován jako putovní výstava fotografií a výtvarných prací klientů Dětského centra Paprsek, středisko Setkání. Výstava je realizována během 12-ti měsíců v různých místech České republiky od října 2013 do října 2014. Cílem projektu BLAHOSLAVENÍ je představit a předat poselství života mentálně postižených veřejnosti a dobrovolným vstupným získat prostředk y, které budou využity pro základní potřeby klientů s mentálním (často kombinovaným) zdravotním postižením Dětského centra Paprsek.
Termíny