Arménie a Náhorní Karabach – země hor a klášterů

Volný čas
Povídání s panem farářem Petrem Plášilem o jeho putování.
Termíny