Věty, samomluvy, příběhy, fragmenty, sny

Volný čas
Večer věnovaný nejen příznivcům poezie, ale i radostem a smutkům života, sestavený z díla jednoho z nejpozoruhodnějších českých básníků, Jana Vladislava.
Termíny