Křeslo pro egyptologa prof. Miroslava Bártu

Volný čas
Večerem provází Robert Tamchyna, klavír Martin Fila.
Termíny