ČSKH/Škampovo kvarteto/Petr Ries - kontrabas

Hudba
Vystoupí: Škampovo kvarteto: Helena Jiříkovská – housle, D. Součková – housle, R. Sedmidubský – viola, Petr Šporcl – violoncello a Petr Ries – kontrabas.
Termíny