Oskar Kokoschka: nervní expresionista

Volný čas
Rakouský malíř s českými předky. Temperament O.Kokoschky rezonuje v jeho obrazech lidí, měst a krajin, i v monumentálních kompozicích. Jeho pražské intermezzo bylo významné pro Prahu, její kulturu i pro život samotného malíře. Přednáší PhDr. Jana Jebavá.
Termíny