ČESKÁ HUDBA 20.STOLETÍ

Volný čas
Koncert v rámci cyklu komorních koncertů v Nadsklepí. Konzervatoř P.J. Vejvanovského Kroměříž. Koncert se uskuteční za laskavé podpory Nadace Leoše Janáčka.

Termíny