Jana Bernartová: Neomediální koexistence

Výstava
Může počítačový program žít svým vlastním životem nebo se stát samostatně myslící entitou? Zimní krajina je počítačový program, který využívá stochastickou metodu
k ovlivňování pohybu a uspořádání objektů ve virtuálním prostoru. V momentě spuštění vytváří náhodné variace, při spuštění několika paralelních verzí, se každá stává ojedinělým neopakovatelným procesem – jedinečným je též okamžik setkání člověka s virtuálním organismem.








Termíny