Marek Hlaváč: Lovely Music

Výstava
Performance pracující s možnostmi kolektivní improvizace/dotváření situace v rámci přednastaveného systému - nástroje v podobě množství zvukové techniky zapojené do kruhu.. návštěvníci dostanou příležitost podílet se na formování určité moci - možnost ovládat ohlušující masu zvuku, tato možnost ale nikdy nebude zcela naplněna - ať už chaotickým charakterem celého systému nebo vlastní povahou kolektivní improvizace s užitím nástroje, se kterým se většina účastníků setkává poprvé..
Termíny