Každému knihovníkovi jeho č(Č)tenáře

Výstava
Středočeská vědecká knihovna v Kladně završila rokem 2013 dvacet let vydávání celostátního oborového časopisu Čtenář: měsíčník pro knihovny. Celkově se jednalo o 65. ročník jeho existence. Redakce časopisu připravila pro veřejnost výstavu, která provede zájemce současností a historií časopisu až po jeho samé počátky, zaměřena bude ale také na proces vzniku tištěného periodika či ukázky dalších časopisů pro knihovny a širší čtenářskou veřejnost.
Termíny