Ivo Kahánek - klavír

Hudba
Na programu: J. S. Bach - Partita B dur č. 1 BWV 825, M. Kabeláč - Osm preludií op. 30, B. Martinů - Sonáta pro klavír H 350, S. Rachmaninov - Preludia, výběr.
Termíny