STĚNA PRO „NOVÉHO KURÁTORA“

Výstava

Městské muzeum a galerie Polička má obsáhlé umělecké sbírky. Jejich odborné zpracování a vystavování má na starosti kurátor. Kurátor buduje most mezi uměleckým dílem a veřejností.

Představovali jsme si, jaké obrazy na výstavu by asi vybral nový kurátor, a obrátili jsme se na několik poličských spoluobčanů. V přízemí muzea, kde se doposud měsíčně obměňovala „Stěna pro jedno dílo“, bude příštích 12 měsíců vystaveno vždy 30 dní jedno dílo dle výběru našich „nových kurátorů“.

V lednu představí kurátor – JUDr. Marie Tomanová, místostarostka města – dílo Zbyška Siona: Morový sloup. Komorní vernisáž proběhne v pondělí 6. ledna 2014 v 17.00 hod. v muzeu.

 

Termíny